Toekomstplannen

Al sinds 1951 weten jong en oud Speeltuin Jeugdland te vinden. Het heeft een vaste plek in de buurt in genomen. Sommigen hebben het zelfs over hun ‘derde tuin’ (naast de eigen voor- en achtertuin).

Om deze prachtige speeltuin te behouden, hebben we onze leden en de buurt hard nodig. Met de contributie betalen we vooral de vaste en doorlopende kosten van de speeltuin. Denk hierbij aan onderhoud, vernieuwing en keuring van de speeltoestellen. De vele activiteiten die de speeltuin organiseert, proberen we steeds meer kostendekkend te maken door een bescheiden bijdrage te vragen. Ook zullen we regelmatig bij activiteiten om een vrijwillige bijdrage vragen.

Natuurlijk spelen

In 2014 is een begin gemaakt met het ‘omtoveren’ van de speeltuin in een meer ‘natuurlijk spelen’ omgeving. De reacties zijn enthousiast. Tijdens het NL Doet evenement van dit jaar, hebben we weer een nieuw speeltoestel – het tuimelrek – neer kunnen zetten. Veel vrijwilligers hebben ons hierbij geholpen!

De speeltuin is voortdurend in ontwikkeling. Het concept van ‘natuurlijk spelen’ waarbij we zoveel mogelijk natuurlijke materialen gebruiken, wordt verder ontwikkeld.
We denken aan: het uitbreiden van huttenbouw mogelijkheden, een tunnelbuis, water speelmogelijkheden voor in de zomer en ook de moestuinen worden binnenkort beplant.

Het speeltuingebouw

Ook het speeltuingebouw is heel hard aan verbouwing of vervanging toe.
Omdat het gebouw eigendom is van de gemeente, zijn we in gesprek met de gemeente en onderaannemer van de gemeente, Haarlem Effect. Onlangs heeft de wethouder vastgoed zelf een rondje speeltuin gedaan en de staat van het gebouw geïnspecteerd.
De speeltuin wordt geclassificeerd als strategisch vastgoed. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat het ook voor de gemeente interessant is om het gebouw te behouden. De bouwkundige staat van het gebouw moet nader onderzocht worden. Daarnaast wordt ons speeltuingebouw ook meegenomen in het verduurzamingsplan dat de gemeente opstelt voor gemeentelijke gebouwen.
Het bestuur zal dit jaar verder moeten uitwerken hoe wij de functie van het gebouw (in de wijk) zien.

Uitdagingen

Financiering van veranderingen, aanpassingen en onderhoud blijft altijd een uitdaging. De gemeentelijke subsidie pot is zeer minimaal. We zullen het veel meer in additionele financieringsmiddelen moeten zoeken. Bijvoorbeeld fondsen, misschien een stuk sponsoring door bedrijven, crowdfunding…
Dit jaar willen we een slag maken in het uitwerken van de verschillende mogelijkheden.

Last but not least

Onze leden zijn heel erg belangrijk om toekomstplannen te kunnen verwezenlijken. Dat gaat niet alleen om de contributie, maar soms ook om betaling in natura. Bijvoorbeeld: advisering, meedenken, meehelpen,  een dienst leveren, speeltoestel sponsoren etc. Vele handen maken licht werk!

Natuurlijk tof!

Jeugdland hoopt ook in de toekomst weer veel enthousiaste leden te ontmoeten die ons zo nu en dan willen helpen.